Posiadam Certyfikat Księgowej wydany przez Ministra Finansów 07-04-2014, który potwierdza moje kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wykształcenie wyższe na kierunku Finanse i Rachunkowość specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw uzyskałam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (07-07-2010 r.).

Karierę zawodową rozpoczęłam w roku 2005 pracując najpierw na stanowisku pomoc księgowej w firmie usługowo-handlowej działającej na terytorium kraju. Odbyłam również staż w biurze Rachunkowo-Audytorskim w Poznaniu. Następnie już jako samodzielna księgowa pracowałam w firmie handlowej mającej zasięg ogólnopolski. Od roku 2012 pracuję na stanowisku Głównej Księgowej w firmie mającej siedzibę w Poznaniu, ale o zasięgu międzynarodowym (zwłaszcza kraje Unii Europejskiej).

Dzięki doświadczeniu jakie zdobyłam i zdobywam każdego dnia, zarówno w pracy na stanowisku Głównej Księgowej, oraz w ramach prowadzenia spraw podatkowo-księgowych moich klientów, miałam styczność z przepisami krajowymi i zagranicznymi. Daje mi to możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, poszerzanie umiejętności teoretycznych i praktycznych. Nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Poznaniu oraz Akademi Biznesu.

W ostatnim czasie poszerzam swoją wiedzę na temat pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą. Temat bardzo ważny dla przedsiębiorców, którzy swoje usługi oferują na rynku zagranicznym i coraz częściej oddelegowują swoich pracowników do pracy poza granicami kraju.

Praktyka zawodowa pozwoliła mi zdobyć doświadczenie w temacie oddelegowywaniu pracowników do krajów zwłaszcza Unii Europejskiej, a swoją wiedzę np. na rynku Francuskim uzupełniam warsztatami o tej tematyce organizowanymi przez Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu.